Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de unitatea noastră de cazare. Este important pentru noi să fiți pe deplin informați cu privire la termenii și condițiile generale aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice oferite de către Pensiunea Casa Meburger 279

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la Casa Meburger 279, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate aici.

Tarife

Toate tarifele afișate sunt tarife de cazare în regim hotelier.
Toate tarifele sunt exprimate pe noapte.
Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.

Condiții de rezervare

Sunt considerate rezervări:
orice comandă transmisă prin canalele de rezervări cu condiția confirmării de la adresa de email contact@casameburger279.ro.
Rezervările sunt considerate garantate la achitarea unui avans de 50% din sejur în termen de cel mult 48 h, de la data confirmării rezervării, în caz contrar, rezervarea se va anula automat.

Casa Meburger 279 se închiriază parțial (cameră standard sau camera superioara) sau integral. Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor.

Condiții de modificare sau anulare a rezervării
Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmării exprese a facturii fiscale. Anularea unei rezervări se poate face fără a implica penalități cu cel mult 7 zile înainte de data începerii sejurului. Contravaloarea serviciilor achitate va fi returnată în contul bancar din care s-a facut plata inițială în cel mult 30 de zile.

Anularea unei rezervări ferme în mai puțin de 7 zile până la data începerii sejurului, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a avansului deja achitat.

Neprezentare (sau rezervare neonorată) reprezintă rezervarea confirmată și neanulată în urma căreia clientul nu a ajuns la Casa Meburger 279 la data stabilită. În cazul neprezentării clientului la unitatea de cazare, suma achitată în avans se reține integral.

În cazul reducerilor de sejur anunțate de către clienți in timpul șederii, Casa Meburger 279 își rezerva dreptul de a reține cu titlul de daune-interese a valorii serviciilor neconsumate, in baza evaluării punctuale a fiecărei situații.

Sosire și plecare

Cazarea se face începând cu ora 15.00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 11:00.
Cazarea se face pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor).
Parcarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Fumatul

Fumatul este interzis în incintă, exceptând spațiile exterioare amenajate/ dotate cu scrumiere.
Casa Meburger 279 își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

Animalele de companie

Este permis accesul cu animalele de companie în incinta la Casa Meburger 279 prin achitarea unui preț suplimentar de curățenie.

Siguranța obiectelor personale

Spațiile supravegheate video sunt parcarea și curtea în vederea protejării persoanelor și a bunurilor aflate în proprietatea Casa Meburger 279, prin monitorizarea accesului persoanelor in incinta acestuia. Daca sunt găsite obiecte personale ale turiștilor în cameră sau spațiile comune vor fi trimise prin curier cu plată la adresa mentionată.

Protecția datelor personale

Casa Meburger 279 își informează clienții că gestionarea datelor cu caracter personal se va baza pe principii de corectitudine, legalitate și transparență, protejând confidențialitatea și drepturile dvs, ca urmare a specificului activității prestate, fiind o structură de primire turistică cu funcție de cazare.

Potrivit normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistică, administratorii acestora sunt obligați să asigure înscrierea tuturor turiștilor în evidențele operative, la sosirea acestora și completarea formularului Fișă de anunțare a sosirii și plecării. Datele înscrise în fișa de anunțare a sosirii și plecării se referă la nume, prenume, data nașterii, serie și nr. carte de identitate, locul nașterii, domiciliul, cetățenia, scopul călătoriei și perioada șederii în structura de cazare. Prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul unității noastre de cazare. În momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare, turiștii sunt obligați la completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării.

Categoriile de date personale pe care le colectăm sunt:

1. numele și prenumele

2. adresa de domiciliu

3. serie și număr act de identitate

4. cod numeric personal

5. adresa de e-mail

6. numărul de telefon

7. informații referitoare la rezervarea dumneavoastră: data de sosire și intrare, durata sejurului dumneavoastră, cerințe speciale

8. recenzii și opinii referitoare la serviciile prestate în cadrul unității noastre de cazare. Atunci când postați comentarii, recenzii sau întrebări pe platformele de socializare, se reține numele dvs. și orice date furnizați în acel comentariu/mesaj în scopul notificării ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.

9. pozele realizate în cadrul unității noastre de cazare cu ocazia anumitor evenimente.

10. orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit.
Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs. personale cu excepția cazului în care dvs. introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online).

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează:

1. rezervarea, prestarea și facturarea serviciilor de cazare;

2. decontarea de către unitățile contractante a voucherelor de vacanță;

3. transmiterii de feedback-uri, mesaje publicitare si de marketing;

4. soluționare cereri, întrebări, reclamații.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate, la cerere, numai autorităților statului îndreptățite prin lege.

Clientul are drept de acces la date, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către Casa Meburger 279, la sediul său din Mercheasa 279, comuna Homorod, judetul Brasov, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondență, precum și datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de către Casa Meburger 279 în scopul prestării serviciilor de turism.